Review: Teamcoaching bij LabMakelaar Benelux BV

Anders kijken

Het is mooi mensen anders naar zichzelf te laten kijken en anders naar hun collega’s. Dit zorgt ervoor dat ze hun kwaliteiten inzetten, met energie en plezier samenwerken en de doelen van de organisatie op een gezonde manier worden behaald. Lees hieronder de ervaring van LabMakelaar Benelux BV met mij als teamcoach.

LabMakelaar Benelux BV (Totaalinrichter laboratoria met gebruikte laboratorium instrumenten en meubilair) is in 2014 in korte tijd gegroeid van 2 naar 5 vaste medewerkers plus een tussentijdse personeelswisseling. Deze groei was noodzakelijk, om de meest cruciale functies in te vullen voor het realiseren van de plannen.

Zorgvuldige selectie

Ondanks een zorgvuldige selectie op kwaliteit van de medewerkers staat er niet direct een team dat goed op elkaar is ingespeeld. Ieder is goed op zijn/haar eigen terrein, maar dat is geen garantie voor een goede samenwerking en gebruikmaking van elkaars kwaliteiten.

Toch wilden we in korte tijd een zo groot mogelijke efficiency bereikenopdat ieder zijn/haar plek in het team zou vinden. Om dit te bereiken hebben we de expertise van Iene Lammers / Totus Training als teamcoach ingeroepen om ervoor te zorgen, dat het team binnen 7 maanden zou staan als een huis.

7 stappen

In 7 stappen hebben we samen gewerkt aan de voorwaarden om te komen tot een gezond functionerend bedrijf. Hiervoor hebben we de volgende stappen gezet:

1. Bouwen aan vertrouwen, het fundament
2. Van LSD, NIVEA tot aan feedback geven en ontvangen, de bouwstenen
3. Doelen, richting en regels, de bouwafspraken
4. Eigen verantwoordelijkheid en teamverantwoordelijkheid, de uitvoering bouwafspraken
5. Betrokkenheid, waardering, vertrouwen en doelgerichtheid, een veilige bouwplaats
6. Inzet van ieders kwaliteiten, het cement
7. Het team als eenheid, het gebouw staat!

Voldoende bagage

Hiermee hebben we voldoende bagage meegekregen, om zelfstandig als team en ieder persoonlijk onze verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van onze gezamenlijke visie:
Labmakelaar Benelux streeft naar een wereld met een sterke circulaire economie, waarin bedrijven makkelijk toegang krijgen tot een totaaloplossing voor inrichting en apparatuur van hun laboratoria met kwalitatief goed en hergebruikt materiaal..

Commitment

Iene heeft haar commitment gegeven, zodat we in 7 teamsessies en een aantal individuele sessies ons gezamenlijke doel hebben bereikt: een team dat staat als een huis. Ze gaf hierbij haar onverdeelde aandacht en had zich goed voorbereid door zich in te leven in onze bedrijfscultuur en in de verschillende individuen. Met maatwerk, kennis en kunde heeft ze ons de mogelijkheden geboden om hier zelfstandig en als team mee aan de slag te gaan. Er waren telkens evaluatiemomenten waarin we besproken hebben hoe het ging en hoe we het beste verder konden gaan met de volgende sessie. Er was voldoende mogelijkheid om tussentijds vragen te stellen telefonisch of per e-mail.

Het team is als een goedgevulde doos chocolade en heeft van alle smaken iets.

Het team is als een doosje met onderdelen, allemaal verschillend. We hebben elkaar nodig om iets te maken.
De draadjes zijn aan elkaar gekoppeld. Klaar om contact te maken met de toekomst.

De verschillende radertjes zijn met elkaar verbonden, communiceren met elkaar en gaan voor resultaat.

Als vervolg hebben we een 5-tal ’opschud sessies’ met Iene gepland, om ons als team scherp te houden.