Review: Teamcoaching bij Eleos

Door: Jan Scherrenburg
Regiomanager bij Eleos Zuid

Beginsituatie

Onze organisatie wilde graag dat de teams zich ontwikkelen naar vitale teams die in zekere mate zelf organiserend kunnen functioneren. Toen ik als manager bij onze organisatie aan de slag ging trof ik mijn teams aan in verschillende stadia van dit proces. Er was ook een tijdje een vacature geweest voor manager dus was er een situatie ontstaan dat de teams behoorlijk op zichzelf waren aangewezen.

Een goede stap

Met de inzet van Iene als ervaren teamcoach is een goede stap gezet. Zij heeft een grote bijdrage geleverd om vastgelopen teams weer op gang te krijgen en te verleiden tot het optimaal gebruiken van de talenten van de medewerkers. Zij heeft ook echt de durf om te confronteren, te spiegelen en teamleden hun eigen talenten en sterke kanten te laten ontdekken. Er ontstond een vorm van eigenaarschap bij de verschillende teams en teamleden namen hun verantwoordelijkheid.

Verleiden tot samenwerken

Echt mensen in hun kracht zetten. Verleiden tot samenwerken en het opbouwen van vertrouwen in elkaar en in de manager. Dat heb ik in de achterliggende jaren zien gebeuren en daar heeft Iene een grote en belangrijke rol in gehad. Iene spaart mensen niet en durft te confronteren. Dit zorgt er voor dat teams dat ook gaan leren en dat er een goede feedbackcultuur ontstaat. Ondanks dat er soms zorgen en vacatures in de teams zijn weet Iene de teams zo te coachen dat mensen toch in hun kracht blijven staan.

Nemen van verantwoordelijkheid

In de achterliggende jaren heb ik collega’s enorm zien groeien in hun taakvolwassenheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Binnen de teams is nu meer onderlinge verbondenheid en is er wat rust gekomen om te reflecteren op eigen handelen en de rol van ieder teamlid.

Ook ik als manager

Ook ik als manager heb van Iene regelmatig opbouwende en leerzame feedback gekregen. Dat was echt helpend ook in mijn rol. Wat ik heel erg gewaardeerd heb is dat Iene allereerst ook gewoon mens is en blijft met heel sterke maar ook humoristische en kwetsbare kanten. Ook dat kan helpend zijn naar anderen. Iene is soms heel direct maar zal nooit de persoon die ze begeleidt veroordelen of kwetsen.

De oogst

Wat het onze teams heeft gebracht is vooral een stuk taakvolwassenheid, rust en eigenaarschap. Ik zie duidelijk dat de teams daarin blijven ontwikkelen en dat dit ook een voortgaand proces is als het soms wat moeilijker is door werkdruk, hectiek, etc. Dat is voor ons als organisatie een grote winst. Het heeft mij ook inzicht gegeven in eigen rol en plaats en hoe ik daarin het maximale kan bijdragen aan de ontwikkeling van de teams.

Toekomst

Kortom een mooie en positieve periode ligt achter ons met Iene, die ons ook echt vertrouwen heeft gegeven in de toekomst van onze teams.