Privacy
verklaring

Iene Lammers, Totus Training

Totus Training verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Dat kan zijn doordat je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, het contactformulier invult, mij belt of e-mailt of als je bij mij coaching of training volgt of me inhuurt als teamcoach.

Ik vind het belangrijk dat je weet hoe ik met persoonsgegevens omga en wil hier open en transparant in zijn.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
  maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via iene@totustraining.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom verwerk ik de persoonsgegevens?

Totus Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om te analyseren hoe de website gebruikt wordt om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van
  producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals de administratie en de belastingaangifte
 • Delen van persoonsgegevens met derden

Totus Training verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt dan denken aan de verwerking van de betaling, het doen van de boekhouding, het verwerken van gegevens uit contactformulieren of de verzending van een pakketje. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Totus Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Totus Training zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zolang jouw gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van mijn dienstverlening zal ik deze bewaren. Wanneer onze dienstverlening is afgerond bewaar ik de gegevens maximaal 24 maanden. Wat betreft factuurgegevens houd ik mij aan de wettelijke bewaartermijn. Andere persoonsgegevens verwijder ik 3 maanden nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Totus Training gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers op een website.

Ik gebruik analytische cookies om via Google Analytics inzicht te krijgen in zaken als welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe lang een bezoeker blijft en welke links worden aangeklikt. Dat maakt het mogelijk de website verder te verbeteren en meer informatie te bieden die de bezoekers graag lezen. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier: het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd.

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook & LinkedIn advertenties. Ik doe dit alleen met de gegevens, die ik verkregen heb via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis of betaalde workshops/trainingen, niet met gegevens die via rechtstreekse e-mailberichten binnengekomen zijn.
 • Je voornaam, achternaam en e-mailadres en eventueel telefoonnummer, die je invult bij een formulier voor het aanmelden van een gratis weggever of een gratis workshop/trainingen, gebruik ik om je toegang te geven tot het gratis webinar of om de gratis weggever toe te sturen. Ik sla deze gegevens op in Mailblue en zal je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG.

Facebook & LinkedIn advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel) en LinkedIn (LinkedIn Matched Audience en LinkedIn Insight Tag). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.
Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier. https://www.facebook.com/policies/cookies
Meer informatie over cookies van LinkedIn vind je hier. https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting hierover op de site van veilig internetten.

Maillijst
Regelmatig stuur ik emails met artikelen of updates. Wil je jezelf uitschrijven voor deze mails? Je kunt je altijd afmelden via de link onderaan de email.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, aanpassen of (laten) verwijderen. De gegevens waarmee je staat ingeschreven in de nieuwsbrief kun je zelf inzien, aanpassen of verwijderen via de link onderaan die nieuwsbrief. Neem contact met me op als je andere gegevens wilt aanpassen. Ik verzoek je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat ik kan vaststellen dat ik de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrek. Op de kopie van je identiteitsbewijs vraag ik je jouw pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken. Je kan hiervoor de KopieID app gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Totus Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website is beveiligd met een SSL certificaat en de server staat in Nederland. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met:

Totus Training
Iene Lammers
Dirkje Goedhartstraat 48
06 16260137

www.totustraining.nl
iene@totustraining.nl

versie 24 mei 2018
bijgewerkt 26 maart 2021